تقدیر از اولین اهداكنندگان خون سال ۱۳۹۹ در تهران
ادامه راه نجات و انسانیت در پایتخت

تقدیر از اولین اهداکنندگان خون سال ۱۳۹۹ در تهران

ادامه راه نجات و انسانیت در پایتخت

تهرانی ها از ساعتهای اولیه سال جدید به مرکز اهدای خون وصال آمدند تا همچنان راه نجات و انسانیت در بهار ۱۳۹۹ ادامه پیدا کند.

به گزارش روابط عمومی انتقال خون استان تهران، همزمان با شروع بهار ۱۳۹۹ و از ساعت های اولیه سال جدید، اهداکنندگان وفادار در پایتخت برای نجات جان بیماران، خود را به مرکز وصال رساندند.

عبداله رضا کاکازاده؛ اولین مرد اهداکننده خون تهرانی در سال ۱۳۹۹ بود که این اهداکننده خون ۳۶ ساله، هجدهمین اهدای خون خود را در حالی همزمان با شروع آخرین بهار قرن ثبت کرد که در تاریخ ۲۵ آذر ۹۴ در پایگاه پیروزی، اولین بار به صف داوطلبان اهدای خون پیوسته بود.

بنابراین گزارش، سعیده تمدن فر نیز اولین بانوی اهداکننده خون تهرانی در سال ۱۳۹۹ بود که این بانوی ۳۰ ساله، اولین اهدای خون در عمر خود را در اولین روز نوروز ثبت کرد.

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0