تقدیر و تشكر دكتر علی اكبر پورفتح اله از همكاران سازمان انتقال خون
 تقدیر و تشکر دکتر علی اکبر پورفتح اله از همکاران سازمان انتقال خون

همکاران عزیز

  یک دوره 6 ساله دیگر را در کنار یکدیگر و در کنار مخلص ترین هموطنان «اهداکنندگان» و برای خدمت به نیازمندترین افراد جامعه (بیماران) تجربه کردیم دستاوردهای بزرگی که با تلاش شما همکاران عزیزم در سراسر کشور محقق شد و برگ زرّین دیگری را در تاریخ انتقال خون ملّی کشورمان به ثبت رساند.

·         استقرار كامل نظام دنورويژلانس كشوري (مراقبت از اهداكنندگان) در تمامي مراكزانتقال خون

·     ارتقاء نظام غربالگري و تشخيصي بيماري هاي قابل انتقال از طريق خون در خون هاي اهدايي با نوين ترين فن آوري روز دنيا با دوسیسم متفاوت به جهت اطمینان و ایجاد رقابت

·         ایجاد زیرساخت لازم برای متمركزسازي نظام غربالگری خون به روش كمي لومينسانس

·         ملّي كردن تأمين داروهاي مشتق از پلاسما با پلاسماي ايراني

·         ايجاد مراكز جامع اهدا و فراهم شدن اهداي مستقيم پلاكت، پلاسما و پذيره نويسي سلولهاي بنيادي خون ساز

·         دسترسی به پلاکت سازگار نسجی با پذیره نویسی سلول های بنیادی 50 هزارجوان داوطلب اهدای پلاکت در سال 1400

·     رسيدن به شاخص بيش از ٨٠ درصد اهداي مستمر و باسابقه كه حاصل آن تجربه ي موفق صفر شدن موارد مثبت ویروس اچ . اي . وي در١٦ استان كشور و صفر شدن موارد مثبت تاييدي هپاتيت سي در ٥ استان كشور در خون هاي اهدايي در سال ١٣٩7 است که نويد بخش خطر صفر انتقال خون «پیشگام» تر از كشورهاي توسعه يافته جهانمی باشد.

·         افزایش ضریب امنیت با اجراي برنامه هاي آزمايش و غربالگري اهداكنندگان بار اول

·     شروع واكسيناسيون هپاتيت بي اهداكنندگان كه ضمن رساندن خطر صفر هپاتيت بي ناشي از اهدا زمينه را براي پايش برنامه ملّي واكسيناسيون هپاتيت بي براي اولين بار در جهان با هزينه اندك فراهم مي كند.

·     تدوين راهنماي باليني مصرف خون و فرآورده هاي آن، در راستاي برنامه ي ملّي طرح تحول سلامت شروع فعالیت سازمان به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت و اجرای ۱۲ کارگاه بین المللی، پروژه های مشاوره ارتقاي انتقال خون برای کشورهای منطقه و مشارکت در تدوین برنامه های سازمان جهانی بهداشت در ارتباط با راهبرد سلامت و تأمین خون برای سال های ۲۰۱۶-۲۰۲۵ براي كشورهاي منطقه مديترانه شرقي

·     تدوین و ابلاغ آئین نامه بانک های خون بیمارستانی در جهت افزایش کیفیت خدمات مرتبط با انتقال خون در مراکز درمانی

·         تبديل سازمان انتقال خون ايران به قطب آموزشي منطقه

·         افزایش ٤٠ درصدي مراکز مميزي شده بين المللي سازمان

·     راه اندازی جمع آوری پلاسما به روش آفرزیس از داوطلبان بدون چشمداشت در 11 مرکز استان و اخذ تائیدیه از ممیزان بین المللی

·     راه اندازی و توسعه تأمین پلاکت به روش آفرزیس در 31 استان کشور به منظور پاسخگویی به نیاز روز افزون به پلاکت از مراکز درمانی

·     همترازی حقوق کارکنان سازمان با دانشگاه ها و ... موارد متعدد دیگر بخش كوچكي ازدست آوردهاي سلامت و كفايت خون و فرآورده هاي خون است كه با همت و تلاش شما و عزم راسخ در تعهد و رفتار سازمانی محقق گردید.

امیدوارم با تلاش همکاران عزیزم در 2 سال پایانی دولت تدبیر و امید شاهد تحقق و تداوم برنامه های زیر باشیم:

الف) رساندن شاخص اهدای خون مستمر و باسابقه به بیش از 90 %

ب) نیل به خطر صفر انتقال بیماری های منتقله از طریق خون شامل HIV، هپاتیت های ویروسی نوع B،Cدر دوره پنجره آزمایشگاهی با اجرای برنامه آزمایش و غربالگری اهداکنندگان بار اول، اجرای برنامه پایش و نظام مراقبت رخدادهای مثبت در اهداکنندگان، تکمیل پوشش واکسیناسیون اهداکنندگان مستمر و باسابقه علیه عفونت هپاتیت  Bو .... به طوریکه تا افق 1400 هجری شمسی حداقل در 50% استانهای کشور رخداد هر سه مورد HIV، و هپاتیت های ویروسی B،Cدر اهداکنندگان خون صفر و در 100% استانهای کشور   حداقل در یکی از شاخص های فوق به صفر برسد.

ج) ترویج و آموزش مدیریت خون بیمار و انتقال خون محافظه کارانه به عنوان یک برنامه کشوری و کاهش مصرف گلبول قرمز همگام کشورهای با شاخص رشد بالا با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور که نقش مهمی در کاهش هزینه ها و پیامدهای بالینی بیمار، کاهش طول بستری و عفونت های بیمارستانی که نقش مهمی در افزایش کارایی درمان و اقتصاد سلامت خواهد داشت.

د) توسعه بانک ملی سلول های بنیادی خون ساز و پذیره نویسی حداقل 100.000  نفر داوطلب واجد شرایط برای اهدای سلول های بنیادی خون ساز تا پایان سال 1400 با تکمیل نقشه ژنتیکی این بانک کشوری و با هدف ایجاد قابلیت اتصال به بانک های جهانی  براساس آخرین توصیه های بین المللی مرتبط با جذب اهداکنندگان سلولهای بنیادی خون ساز (علاوه بر 50.000 مورد ثبت شده در دبیرخانه شورای ملی توسعه و نظارت بر مراکز پذیره نویسی اهدا سلول های بنیادی خون ساز غیرخویشاوند و بانک های خون بند ناف) که بستر لازم را برای پیوند سلول های بنیادی خون ساز غیرخویشاوند فراهم خواهد نمود.

هـ) گسترش و فرهنگ سازی اهدای اجزای خون به روش فرزیس و تأمین 30% نیاز پلاکت و افزایش مصرف پلاکت در کشور  با روش اهدای مستقیم پلاکت و رساندن ظرفیت اهدای مستقیم پلاسما به 100 هزار لیتر در سال تا  پایان سال 1400

و) ارتقاء کیفی نظام غربالگری بیماری های منتقله از راه خون با برنامه جامع متمرکزسازی آزمایش های سلامت و برنامه ریزی جهت متمرکز سازی تولید فرآورده های خونی و تعطیلی مراکز با کارایی کیفیت پایین انتقال خون و گسترش مراکز جامع کیفی اهدای خون

ز) رساندن برنامه جمع آوری پلاسمای بازیافتی به سالیانه 220 هزار لیتر تا افق 1400 با هدف نیل به خودکفائی و مدیریت اقتصاد سلامت در تأمین داروهای مشتق از پلاسمای ملی

ح) حمایت و پشتیبانی برای ایجاد پالایشگاه فرآوری پایه  Basic Fractionationدر ایران و برداشتن گام دیگری در توسعه داروهای مشتق از پلاسما و گذر از مرحله جمع آوری و استاندارد سازی مواد خام داروهای مشتق از پلاسما به مرحله پالایشگاه پایه و تولید

فراکسیون های مختلف در ایران و گسترش و تنوع محصولات با استفاده از پالایش قراردادی با همکاری سازمان غذا و دارو در بخش خصوصی

 ط) برنامه ریزی برای تولید پلاسمای اختصاصی و تولید ایمونوگلوبولین های اختصاصی

ی) تدوین، توسعه و راه اندازی نرم افزار از رگ تا رگ ملّی انتقال خون ایران

اینجانب بر خود لازم میدانم از زحمات و تلاش های ارزشمند همکارانم در سراسر کشور تشکر و قدردانی نموده و طلب بخشش در قصور و کوتاهی احتمالی و همچنان در محیط دانشگاه بعنوان یک کارشناس انتقال خون  بر تعهد خود برای تحقق برنامه های پیش بینی شده به شرح فوق که نتیجه همفکری کارشناسی آحاد سازمان در راستای سلامت و کفایت خون و فرآوده های خونی است، تلاش خواهم کرد.

 
 
 
 
 
امتیاز :  ۱.۵۰ |  مجموع :  ۱۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0