با حضور نمایندگان مراکز درمانی خصوصی انجام شد
بررسی وضعیت مصرف خون در دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

با حضور نمایندگان مراکز درمانی خصوصی انجام شد

بررسی وضعیت مصرف خون در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دومین نشست بررسی وضعیت مصرف خون در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  با حضور نمایندگان مراکز درمانی خصوصی این دانشگاه دوشنبه دهم تیر 1398برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انتقال خون استان تهران، دکتر حسن حسینی؛ سرپرست حوزه نظارت بیمارستانی و مصرف خون بیمار در این نشست با  اشاره به سهم 41 درصدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از مراکز درمانی استان تهران، گفت: 65 مرکز درمانی زیر نظر این دانشگاه فعال هستند.

وی با بیان اینکه حساسیت مناسب و توجه خوبی به موضوع مدیریت مصرف خون در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی وجود دارد، افزود: این جلسات با هدف بررسی وضعیت مدیریت مصرف خون در مراکز درمانی این دانشگاه برگزار می شود.

دکتر حسینی با اشاره به برگزاری موفق کمیته های استانی انتقال خون در سال گذشته، ادامه داد: درخواست فرآورده های خونی از سوی مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از 131 هزار واحد در سال 96 به 121 هزار واحد در سال 1397 رسید و این نتیجه ارسال درخواست منطقی منطق بر تفکر مدیریت مصرف خون است.

وی افزود: میزان برگشت فرآورده های خونی مازاد نیز از این مراکز از 5 به 4 درصد رسیده است.

بنابر این گزارش نشست پیشین با حضور نمایندگان مراکز درمانی دولتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اردیبهشت 1398برگزار شده بود.

 
 
 
 
 
 
امتیاز :  ۱.۷۳ |  مجموع :  ۱۱

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0