به پیشنهاد اداره کل انتقال خون استان تهران انجام شد
معرفی بانك های خون برتر در هفتمین جشنواره جرجانی
بیمارستان میلاد رتبه اول را كسب كرد
به پیشنهاد اداره کل انتقال خون استان تهران انجام شد 

معرفی بانک های خون برتر در هفتمین جشنواره حکیم جرجانی

بیمارستان میلاد رتبه اول را کسب کرد

بانک خون چهار بیمارستان شهر تهران به عنوان رتبه های برتر هفتمین جشنواره حکیم جرجانی معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی انتقال خون استان تهران، بانک خون بیمارستان میلاد با کسب 42 امتیاز از 50 امتیاز مقام اول، بیمارستان شریعتی با کسب 40/5 امتیاز مقام دوم و بیمارستانهای شهید چمران و شرکت نفت مشترکاً با کسب 40 امتیاز مقام سوم را کسب کردند.

انتخاب و تقدیر از مسئولان بانک خون های برتر بیمارستان ها  امسال برای اولین بار و به پیشنهاد اداره کل انتقال خون استان تهران در بخش های رقابتی جشنواره حکیم جرجانی که هر ساله در کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران برگزار می شود، قرار گرفت.

بنا بر این گزارش نمره کسب شده در بازرسی های انتقال خون، حجم فعالیت بانک خون، ارسال گزارش عوارض ناشی از تزریق فرآورده ها، شرکت در برنامه های آموزشی انتقال خون، برگزاری دوره های آموزشی مدیریت خون بیمار در بیمارستان، مدیریت مصرف خون، رعایت دستورالعملها از جمله انجام تمامی آزمایش های گروه بندی و سازگاری، نحوه نگهداری و انبارش فرآورده های خونی، مدیریت ذخایر خونی به منظور جلوگیری از منقضی شدن، تنظیم و نگهداری مستندات، حضور پزشک فعال هموویژلانس و همچنین استفاده از راه کارهای خلاقانه برای بهبود و ارتقای فرآیندهای عملیاتی و نظارتی از شاخص های تعریف شده برای انتخاب بانک خون برتر در این جشنواره بود.

امتیاز :  ۱.۳۳ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0