یازدهم اردیبهشت 1398 انجام شد
بازدید هیات پاكستانی از پخش خون

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۴

یازدهم اردیبهشت 1398 انجام شد

بازدید هیات پاکستانی از پخش خون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعداد بازدید : 616

بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0