برگزاری هفتگی ژورنال كلاب در انتقال خون تهران

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برگزاری هفتگی ژورنال کلاب در انتقال خون تهران

ژورنال کلاب های آموزشی با هدف ارتقا علمی کارکنان اداره کل انتقال خون استان تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی انتقال خون استان تهران، این ژورنال کلاب به همت حوزه «برنامه ریزی، نظارت بیمارستانی و مصرف خون بیمار» شنبه های هر هفته با اطلاع رسانی قبلی ساعت 8 صبح برگزار می شود.

چهارمین نشست این ژورنال کلاب با موضوع «تهیه، نگهداری و تزریق گلبول قرمز» شنبه دهم شهریور 1397 برگزار شد.

بنابر این گزارش موضوع «تهیه، نگهداری و توزیع پلاکت و کرایوپرسیپیتیت» به دو نشست ابتدایی و «کاربرد دستگاه ترومبوالاستوگرام (TEG ) در مدیریت مصرف خون» به سومین نشست این ژورنال کلاب اختصاص داشت و مریم داداشی و فاطمه روشن ضمیر از دانشجویان دکترای ایمونوهماتولوژی ارائه دهنده مباحث مربوطه بودند.
تعداد بازدید : 349

بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0