Saturday, September 26, 2020
  • time : 11:40:34
  • Date : Sun May 17, 2020
  • item visited : 899
روایت عکسها از عاشق ترین های لیالی قدر
حال و هوای شبهای  قدر در انتقال خون استان تهران

روایت عکسها از عاشق ترین های لیالی قدر

حال و هوای شبهای  قدر در انتقال خون استان تهران

لیالی قدر دیگری هم به ثبت عاشقانه ها گذشت... در ساعات مناجات مردم شهر، زنان و مردانی بودند که در لابلای دعاهای خود، پر کار و پر تلاش به نجات جان بیماران کمک کردند.

زنان و مردان عاشق، متخصص و متعهد در انتقال خون استان تهران... اینان کسانی هستند که شبهای قدرشان را با تفسیر آیات نجات بخش و امیدبخش قرآن کریم در عمل، به مطلع الفجر رساندند.‌‌‌

سلام و درود به قلبهایی که قبل از خود، برای نجات دیگران تپید و این تصاویر یادگار از همت و کوشش مجموعه انتقال خون استان تهران در شبهای قدر سال ۱۳۹۹، ماندگارترین و مبارک ترین تصاویر ماه خدا خواهند ماند.

Average :  5.00 |  Submitted :  1

Tags

    5.6.5.0
    V5.6.5.0