Tuesday, April 7, 2020
  • time : 15:18:18
  • Date : Sun Mar 01, 2020
  • item visited : 495
تعهد و مهربانی و وفاداری
روایت عكسها از كار و تلاش در انتقال خون استان تهران

به گزارش روابط عمومی انتقال خون استان تهران،  کارکنان متخصص و متعهد این داره در روزهای سخت مبارزه با کرونا، دوشادوش مجاهدان نظام سلامت به یاری بیماران نیازمند آمده اند.

روایت عکسها از خدمت عاشقانه و فداکارانه در مرکز اهدای خون وصال را در ادامه ببینید:

 

 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.6.5.0
    V5.6.5.0