شنبه, 24 آذر 1397

انتخابات نظام پیشنهادات در انتقال خون تهران برگزار شد
مشاركت 60 درصدی كاركنان در انتخابات
 

انتخابات نظام پیشنهادات در انتقال خون تهران برگزار شد

مشارکت 60 درصدی کارکنان در انتخابات

انتخابات نظام پیشنهادات با مشارکت 60 درصدی کارکنان در اداره کل انتقال خون استان تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انتقال خون استان تهران، به دنبال طراحی ساختار جدید نظام پیشنهادات دوشنبه بیست و یکم آبان 1397 کارکنان اداره کل انتقال خون استان تهران نماینده های خود را برای عضویت در شورای اصلی و کارگروه های تخصصی انتخاب کردند.

با توجه به شمارش آرا رضا محترمی با 54 رای، فاطمه سعادتی با 33 رای و علی علیمحمدی با 27 رای از حوزه های فنی و حمید رکابدار با 28 رای به شورای اصلی نظام پیشنهادات راه پیدا کردند.

همچنین  کامبیز کرمی با 18 رای برای عضویت در کارگروه «اهدا، جذب و روابط عمومی» علی جاوید با 12 رای برای عضویت در کارگروه «فنی، توزیع، نظارت و کنترل کیفی و تضمین کیفیت» و مهدی بیات با 9 رای برای عضویت در کارگروه «برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی» انتخاب شدند.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمایش تعداد بازدیدها : 283

بازگشت           چاپ چاپ