چهارشنبه, 25 مهر 1397

در تاسوعا و عاشورای حسینی انجام شد
سركشی مدیر كل انتقال خون تهران به تمامی مراكز جامع اهدای خون
در تاسوعا و عاشورای حسینی انجام شد
سرکشی مدیر کل انتقال خون تهران به تمامی مراکز جامع اهدای خون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمایش تعداد بازدیدها : 262

بازگشت           چاپ چاپ