جمعه, 30 شهريور 1397

اهدای خون 1140 شهروند تهرانی در اولین شب قدر
 

اهدای خون 1140 شهروند تهرانی در اولین شب قدر

هجدهم رمضان مصادف با اولین شب قدر نزدیک به 1500 نفر به مراکز اهدای خون مراجعه و یکهزار و 140 نفر خون اهدا کردند.

به گزارش روابط عمومی انتقال خون استان تهران، 259 واحد از اهدای خون در اولین شب قدر سال 1397 متعلق به افرادی بود که برای اولین بار اهدای خون را تجربه می کردند و مابقی سهم اهداگنندگان باسابقه و مستمر خون بود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمایش تعداد بازدیدها : 263

بازگشت           چاپ چاپ