جمعه, 30 شهريور 1397

در شبهای رمضان انجام شد
بازدید مدیر عامل از مراكز جامع وصال و تهرانپارس

در شبهای رمضان انجام شد

بازدید مدیرعامل از مراکز جامع وصال و تهرانپارس

دکتر علی اکبر پورفتح اله؛ مدیر عامل سازمان انتقال خون شامگاه سه شنبه هشتم خرداد 1397 در سیزدهمین روز ماه رمضان از مراکز جامع وصال و تهرانپارس بازدید کرد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمایش تعداد بازدیدها : 329

بازگشت           چاپ چاپ