جمعه, 30 شهريور 1397

كارگاه آموزش مسئولان بانك خون برگزار شد

کارگاه آموزش مسئولان بانک خون برگزار شد

کارگاه آموزشی ویژه مسوولان و کارشناسان بانک خون بیمارستان های تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انتقال خون استان تهران، یکشنبه شانزدهم و سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1397 کارگاه آموزشی ویژه مسوولان و کارشناسان بانک خون بیمارستان های تهران در مرکز وصال برگزار شد.

حمل و نقل استاندارد، معتبرسازی مسیر حمل و نقل فرآورده های خونی، نحوه تکمیل فرم های بانک خون و آشنایی با فرم های با کد جدید مورد استفاده در واحد پخش خون و هموویژیلانس، تضمین کیفیت و معتبرسازی و همچنین سرولوژی اختصاصی از سرفصل های آموزشی این کارگاه بود.

بنا براین گزارش دکتر مونا خورشیدفر، دکتر فاطمه محمد علی، دکتر مهدی امیری زاده، رحیم احمدوند و علی عباسیان مدرسان این کارگاه آموزشی بودند.


 
 
 
 
 

نمایش تعداد بازدیدها : 352

بازگشت           چاپ چاپ