چهارشنبه, 2 خرداد 1397

در هفته هلال احمر انجام شد
اهدای خون كاركنان جمعیت هلال احمر استان تهران
 
در هفته هلال احمر انجام شد
اهدای خون کارکنان جمعیت هلال احمر استان تهران

مرکز وصال؛ شنبه بیست ودوم اردیبهشت 1397
 
 
 
 
 
 
 
 

نمایش تعداد بازدیدها : 62

بازگشت           چاپ چاپ