دوشنبه, 25 تير 1397

كارگاه ممیزی تربیت ارزیاب در انتقال خون تهران برگزار شد

کارگاه ممیزی تربیت ارزیاب در انتقال خون تهران برگزار شد

 

کارگاه ممیزی تربیت ارزیاب با حضور معاونین و مسئولان تضمین کیفیت انتقال خون سراسر کشور درانتقال خون تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي انتقال خون استان تهران، امروز سه شنبه هفدهم بهمن ماه 1396 اخرین روز از دوره آموزشی چهار روزه تربیت ارزیاب است که به صورت عملی در انتقال خون استان تهران برگزار می شود.

دكتر سید مرتضی طباطبایی؛ مدير كل انتقال خون استان تهران در شروع این کارگاه ضمن معرفی دست آوردهای انتقال خون استان تهران در سالهای اخیر به ارائه توضیحاتی در خصوص نقش و فعالیت قسمتهای مختلف این اداره کل از جمله اهداکننگان، فراورده ها، آزمایشگاه، پخش خون، آموزش و پژوهش، پلاسما فرزیس تولیدی و درمانی،جذب و نگهداری اهداکنندگان خون، تجهیزات پزشکی پرداخت و آماری از اهدای خون سالهای اخیر ارائه کرد.

دکتر تویسرکان منش نیز به عنوان مدرس این کارگاه با حضور در بخش های فنی این اداره کل به آموزش عملی ممیزی تربیت ارزیاب پرداخت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمایش تعداد بازدیدها : 330

بازگشت           چاپ چاپ