پنج‌شنبه, 30 شهريور 1396

به مناسبت روز پزشك از پزشكان انتقال خون استان تهران تقدیر شد
 

به مناسبت روز پزشک از پزشکان انتقال خون استان تهران تقدیر شد


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


نمایش تعداد بازدیدها : 171

بازگشت           چاپ چاپ