جمعه, 28 مهر 1396

كارگاه آموزشی اطفاء حریق در انتقال خون استان تهران برگزار شد
 

کارگاه آموزشی اطفاء حریق در انتقال خون استان تهران برگزار شد

کارگاه آموزشی اطفاء حریق با هدف سطح ارتقای سطح ایمنی و آگاهی کارکنان در انتقال خون تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي انتقال خون استان تهران، چهارشنبه سی و یکم خرداد 96  کارگاه آموزشی اطفاء حریق به صورت تئوری و عملی در انتقال خون استان تهران برگزار شد.

مهارتهاي ايمني و اطفاء حريق، انواع حریق و نحوه مواجهه با آن، طبقه بندی خاموش کننده ها از لحاظ کاربرد و ماده اطفایی، موضاعات ارائه شده در این کارگاه بودند.

در ادامه نیز آموزش عملی نحوه استفاده ازکپسول های مختلف در مواجه با انواع حریق داده شد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


نمایش تعداد بازدیدها : 307

بازگشت           چاپ چاپ